Våra frånluftshuvar för restauranger kan utrustas med en rad olika funktioner. Vi rekommenderar att du väljer en huv som bäst uppfyller restaurangens krav på funktion och utrymme.

HR har en AirGrip-teknologi som fångar upp och rengör frånluften genom att leda den till fettfiltret.

 

HZ har samma funktioner som HR plus en inbyggd ozongenerator som fångar upp och löser upp fett innan det når ventilationssystemet.

 

HU eliminerar fukt i diskområdet, från huvens yta och minimerar på så sätt störningar i köket, håller luften ren och temperaturen jämn. HU finns med och utan tilluft.

Vårt sortiment med kökshuvar har vi dessutom utvecklat en speciell huv som tar bort fett och som har en extra rad med filter. Denna huv kan filtrera dubbelt så många fettpartiklar som en vanlig kökshuv.

kubutyybid.jpg

Storleken har betydelse i ett kök. För att huven ska kunna gå med full effekt måste den ha tillräckligt med volym för att cirkulera luft. Huvens volym ska dimensioneras så att den behandlar precis rätt mängd luft i förhållande till kökets storlek och rummets form.

 

De flesta av våra huvar är 550 mm höga, men vi har också 400 mm höga huvar för mindre utrymmen. En av våra mer innovativa designer är en hybridhuv med trapetsformade kanter och fettfilter nära arbetsområdet. Huvens framkant där tilluftskammaren sitter är 400 mm hög, medan bakkanten är 550 mm hög. Huvens stora volym gör att den effektivt får bort föroreningar från luften.

 

Kökshuvarnas längd och bredd kan normalt sett justeras i 100 mm långa sektioner.

Vi använder moduler för att möjliggöra längre huvar (2 900 mm och uppåt). Våra huvar för köksöar består av flera element som sätts ihop efter varandra.

 

Vårt HFK-filter är en cyklonavskiljare som är byggd av ett dubbelt triangelformat tvärsnitt.

Den ändrar luftens rörelsebana, vilket får fettpartiklarna att kollidera med filtrets innerväggar. Filtret är det effektivaste i branschen och separerar upp till 97 % av 10 μm stora partiklar i frånluften.
 

 

Ozon löser upp mindre partiklar. För att minska brandrisken är det extremt viktigt att hålla frånluftskammaren och ventilationsutrustningen rena.

 

 

 

Den optimala stigningsvinkeln för ånga är runt 15 grader. Huven ska installeras så att den fångar upp ånga på båda sidor. Hur mycket huven ska sticka ut över ytan undertill eller över utrustningens kanter beror på huvens höjd. Om huven är t.ex. 2 000 mm hög ska den sticka ut mer än 300 mm över kanterna under.

 

För bästa placering ska man alltid rådfråga en expert. Vi hjälper dig gärna planera ventilationen för ditt kök.

För oss är det viktigast att våra kunder får en hälsosam köksmiljö.

Vi konstruerar och tillverkar innovativa ventilationssystem som skapar en idealisk miljö och bästa möjliga luftkvalitet i ditt kök. Ozonhuven HZ har en inbyggd teknologi som meddelar användaren vid eventuella fel och påminner regelbundet om underhåll. Vi har tagit fram denna funktion för att se till att våra huvar sköter ventilationen i ditt kök så effektivt som möjligt. Det gör även att vi kan hjälpa dig vid eventuella ventilationsrelaterade fel eller problem.

 

ETS NORD utvärderar alla sina produkter regelbundet för att utveckla deras funktioner och användbarhet.

FoodFest 2018

 

STANDARDER

 

Våra huvkonstruktioner uppfyller standard EN 16282-2 Equipment for commercial kitchens. Kitchen ventilation hoods; design and safety requirements.

 

Vår ozongeneratorteknologi uppfyller standard EN 16282-8 Equipment for commercial kitchens. Installations for treatment of aerosol. Requirements and testing.

 

Våra fettfilter uppfyller standard EN 16282-6 Equipment for commercial kitchens.Components for ventilation of commercial kitchens - Part 6: Aerosol separators; Design and safety requirements.

Samtliga delar till kökets ventilationssystem tillverkas och marknadsförs av ETS NORD AS.

 

ETS NORD AS specialiserar sig på att tillverka och sälja ventilationssystem, ventilationsutrustning och tillbehör. Med vår breda erfarenhet och våra noggrant utvalda samarbetspartner visar vi vägen inom produktutveckling, innovation och kvalitet för köksventilation.

www.etsnord.se